Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? We hebben het antwoord.

We hebben alle veelgestelde vragen hieronder opgesomd. We hopen dat je het antwoord vindt dat je zoekt. Heb je nog vragen over onze producten, een mogelijke samenwerking of wil je gewoon even babbelen? Je weet waar je ons kunt vinden!

Hoe werkt het nieuwe desinfectiesysteem?
null

In een notendop: het is gebaseerd op een centraal desinfectiesysteem met elektrochemische hydrolyse, UV en koperionisatie, gecombineerd met een koolstof-pH-mineralisatietechniek, die allemaal gecontroleerd worden door een centrale controle-eenheid.

Is het nieuwe desinfectiesysteem duur?
null

Nee, we kunnen dit systeem vervaardigen tegen dezelfde prijs als die van een traditionele chloor- en zuurinstallatie. Je hoeft dus geen geld uit te geven aan een chloorrijk systeem! 

Waarom is een zwembad niet volledig chloorvrij?
null

Voor jouw veiligheid is in openbare zwembaden altijd een basisontsmetting met chloor nodig. Stel je maar eens voor wat er gebeurt als 50 kinderen tegelijk in het water springen. Chloor is een sterk ontsmettingsmiddel en wordt ook gebruikt om drinkwater veiliger te maken. De vraag is dus niet of chloor nodig is, maar wel hoeveel chloor.

Kan het nieuwe desinfectiesysteem ook in privézwembaden worden gebruikt?
null

Novinato ontwikkelt momenteel een ‘compacte eco-module’ voor zwembaden van 50-100m³. We focussen op de markt van de grote privézwembaden, zwembaden in hotels, wellnesscentra, resorts, therapiebaden en kleine privézwemscholen.

Is er een praktijkvoorbeeld met resultaten?
null

De volgende grafiek toont de waarden in een drukbezocht recreatiebad met stroomversnellingen, golfslagbad, watervallen, fonteinen, enz. met een sterk wisselend bezoekersaantal. Op daluren zijn er slechts 10 zwemmers, op piekuren 100. Laten we kort bekijken hoe het systeem zich automatisch aanpast aan het aantal bezoekers op een zaterdag. Wanneer er meer bezoekers komen, wordt het vrij beschikbare chloor gebonden en moet nieuw chloor worden toegevoegd, waardoor de pH-waarde stijgt. Als de pH-waarde in de grafiek stijgt, is dat door de toevoeging van nieuw chloor omdat er door de bezoekers meer vervuiling in het water komt.

Conclusie
  • Het systeem past zich automatisch aan het toenemende bezoekersaantal aan.
  • Het gehalte aan vrij beschikbaar chloor daalt tot maximaal 0,25 ppm en blijft veilig boven de ondergrens. 
  • Op het piekmoment is er tijdelijk 0,37 ppm, maar na 30 minuten is dat alweer gedaald tot 0,28 ppm. 
  • De pH-waarde gaat niet hoger dan 7,18.
Wat is een Koolstofmineralisator?
null

Dit is een installatie waarbij gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in een tank worden opgelost en vervolgens aan het zwembadwater worden toegevoegd. Een deel van het zwembadwater wordt afgeleid naar een tank waarin verschillende toevoegingen gebeuren. Koolstof wordt als gas in de vuilwatertank geïnjecteerd om de pH-waarde op het juiste niveau te brengen en te houden. De CO2 die wij gebruiken is ’teruggewonnen CO2′. Dat betekent dat de CO2 die bij industriële processen vrijkomt niet in de lucht wordt geblazen, maar wordt opgevangen, in tanks wordt geperst en vervolgens naar het zwembad wordt gebracht voor pH-correctie. De Koolstofmineralisator maakt het mogelijk om de pH-waarde met CO2 te corrigeren en een positief mineraalgehalte (bicarbonaat) te bereiken. Dat maakt de samenstelling van het zwembadwater geschikt voor chloorarm zwemmen in alle openbare zwembaden.

Hoe wordt de Koolstofmineralisator geïnstalleerd?
null

De Koolstofmineralisator is verkrijgbaar als een plug-and-playmodel. Hij kan dus in elke technische ruimte worden geïnstalleerd ter vervanging van zwavelzuur. Dankzij de Koolstofmineralisator kan het chloorgehalte al worden teruggebracht tot een waarde van 0,50-0,60 ppm. Dat is al de helft van de gebruikelijke waarde.

Waarom alleen de Koolstofmineralisator installeren en niet het volledige AquaNovi-systeem?
null

Voor vele zwembaden is renovatie de meest budgetvriendelijke oplossing. Die renovatie kan in stappen gebeuren, rekening houdend met het budget op korte en lange termijn. De eerste stap is de installatie van de Koolstofmineralisator. De tweede stap, enkele jaren later, is de installatie van het OXY-3-systeem. De laatste stap is de installatie van het complete besturingssysteem van AquaNovi. Die manier van werken biedt budgetvriendelijke mogelijkheden.

Zin om samen te werken?

Neem contact op voor meer informatie.